Manuel Kök Alım İşlemi

Manuel yani, herhangi bir mekanik alet yardımı olmadan, sadece el punch’ı kullanarak ve el becerisi ile enseden (donör) alandan kök çıkarma işlemidir. İlk olarak 1950 yılında Dr. Orentreich tarafından uygulandığını söyleyebiliriz. Teknolojinin gelişmesi ile sadece zaman açısından micro motor gibi aletler günümüzde daha çok kullanılmaktadır. Manuel kök alımını çok az klinik uygulamakta ve yararlarından bahsetmektedir.

Manuel Kök Alımı İşlemi’ nin faydaları, iyileşme süresini kısaltır, dokuya minimum zarar verir, greftin hiç zarar görmeden çıkmasını sağlar ve işlem sonrası donör bölgede neredeyse hiç görünmeyecek şekilde iz bırakır. Bu nedenlerden dolayı saç ekiminde maksimum verim alınmaktadır.

Manuel Kök Alımı İşlemi, mikro motor yardımıyla yapılan alım işlemlerine nazaran alım daha uzun sürmektedir. 2000’ i geçen kök sayılarında 2 veya greft sayısına bağlı olarak 3 günde saç ekimi tamamlanmaktadır. Fiyatı diğer alım işlemlerinden yüksektir.

Manuel Kök Alımı İşlemi, özellikle 2. ve 3. seans saç ekimi olacak kişilerde donör bölgeden alım yapıldığı için, sonraki seanslarda ensedeki travmayı ve görüntü şikayetleri minimalize eder.

Manuel Kök Alımı İşlemi

Saç Ekim Planlaması: Saç nakli yapılacak alanın ve donör (alım yapılacak alan) bölgenin planlaması yapılır. Greft sayısına karar verilir. Manuel saç ekimi yapılacağı için planlama çok önemlidir. Alım ve ekim işlemi belli zaman periyotlarında yapılmalı ki greftler uzun süre dışarıda kalmasın ve kalitesi düşmesin.
Kök Alınma Aşaması: Dermojet ve Comfort İnn basınçlı lokal anestezi aleti yardımıyla ön donör bölgeye ön lokal uygulanır. Yaklaşık 5 dk sonra lokal anesteziye geçilir. Lokal anestezi uygulaması bittikten sonra manuel punch yardımıyla tek tek el ile punch döndürülerek alım işlemine başlanır. Bu döndürme işleminde herhangi bir mekanik devir işlemi olmadığı için greftin zarar görme ihtimali %1’ dir.
Alınan greftler özel solüsyonda ekim işlemine kadar bekletilir.

Manuel Kök Alımı İşlemi’ nde Kullanılan El Punch Ebatları

08mm X 04mm
08mm X 03mm
09mm X 03mm
09mm X 04mm